Ankara Moloz Atımı

Moloz atımı yıllardır Ankara için büyük bir problemdir. Medyada buna ilişkin tüm haberlerde anlaşılacağı üzere özellikle çevreye ciddi zararlar vermektedir. Moloz atımı çevreye verdiği ciddi zararların yanı sıra ayrıca çok büyük tehlikede arz etmektedir. İşte bu noktada gerek ilgili mahalli kuruluşlar gerek yasal düzenlemeler devreye girmiştir. Moloz atımı ve geri dönüşüm için 18/03/2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Hafriyat Toprağı Ve İnşaat Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; doğal afetler ve beşeri faaliyetler sonrasında meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının, üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici olarak biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

Yönetmelik genel esasları şu şekilde sıralamıştır.

1-  Atıkların yerinde ve en aza indirilmesi

2- Bu atıkların yönetiminden sorumlu kurum/kuruluşlar, kişi, atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

3- Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi olarak yeniden değerlendirilmesi esastır.

4-  Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının karıştırılmaması esastır.

5- Sağlıklı bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluşturulması için atıkların kaynağında ayrılması ve “seçici yıkım” esastır.

6- Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

Bu nedenle;Ankara moloz hattı olarak bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda moloz atımı ve yıkım kırım işlerini gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla tarafınızca talep edilmesi halinde alınan molozları usulüne uygun alınmaktadır. Molozların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri alındıktan sonra yüklenilmektedir. Alınması gereken molozlar çuvallı veya çuvalsız olabilir. Çuvalsız olması durumunda  ekibimiz ile atılması gereken molozlar çuvallara doldurulduktan sonra yüklenilmektedir. Yüklenilen molozlar branda üzerine çekilir ve gerekli tüm temizlikler yapıldıktan sonra varsa ilgili belediyenin moloz toplama sahasına götürüyoruz. İlgili belediyenin moloz döküm sahası bulunmaması halinde ise Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belirlenen döküm ve geri dönüşüm noktalarına götürülmektedir. Moloz atımı konusunda bizleri 7/24 arayabilir, konu hakkında danışabilirsiniz.

Call Now Button
Open chat
1
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabilirim
Powered by